స్వచ్చంద సేవ సంస్థలు:

1.తిమ్మన సూర్యనారాయణ మెమోరియల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ :

చైర్మన్: తిమ్మన శ్రీ ప్రసాద్,కోడూరు మండలం,కృష్ణా జిల్లా,ఆంధ్రప్రదేశ్

సంప్రదించుటకు: 9701953999

మన అవనిగడ్డ