షామియాన సప్లయర్స్:

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న షామియాన సప్లయర్స్:

సాయు శ్రీనివాస టెంట్ హౌస్:

సర్వీసెస్: మీ ఇంట జరిగే అన్ని శుభకార్యాలకు అందుబాటు ధరలలో షామియానా సప్లై చెయ్యబడును.

అడ్రస్: స్టేట్-బ్యాంకు ఎదురుగా,అవనిగడ్డ

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 7 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు 

సంప్రదించుటకు:  9290186690,9676262846

కోడూరు మండలంలో ఉన్న షామియాన సప్లయర్స్:

తాతయ్య షామియాన సప్లయర్స్:

సర్వీసెస్: అన్ని రకాల ఫంక్షన్ లకు  షామియానా సప్లై చెయ్యబడును.

అడ్రస్: మెయిన్ రోడ్,కోడూరు 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు:  8985553515,9866307106

దాత్విక- షామియాన సప్లయర్స్:

సర్వీసెస్: మీ ఇంట జరుగు అన్ని రకాల ఫంక్షన్ లకు  షామియానా సప్లై చెయ్యబడును.

అడ్రస్: మెయిన్ రోడ్,కోడూరు 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు:  9573287639,9133054735