రియల్ ఎస్టేట్ సమాచారం:

లోకేష్ రియల్ ఎస్టేట్స్:

రేపల్లె పట్టణ  మరియు  పరిసర ప్రాంతాలలో, గుంటూరు మరియు అమారావతి ప్రాంతాలలో   ఇళ్ళ స్థలాలు కొనాలన్నా, అమ్మాలన్నా మీరు సంప్రదించ వలిసిన వివరాలు:

అన్ని రకాల వివరాలతో  , గవర్నమెంట్ వారికీ కావలసిన పక్కా  డాకుమెంట్స్ తో మీరు కొన్న  స్థలాలకి  రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి  ఇవ్వ బడును.

నామన  సత్యనారాయణ 

Mobile Number: 9390610266