జ్యూస్ షాప్స్:

నిఖిల్ కూల్ డ్రింక్స్,ఫ్రూట్స్ జ్యూస్& ఐస్- క్రీమ్ పార్లర్:

సర్వీసెస్: మా వద్ద కూల్ డ్రింక్స్, జ్యూస్,మంచి రుచికరమైన ఐస్ -క్రీమ్స్ అందుబాటులో కలవు,

అడ్రెస్: చిన్న కార్ల స్టాండ్ ఎదురుగా ,శ్రీసాయు లాడ్జి  కాంప్లెక్స్,అవనిగడ్డ.

సంప్రదించుటకు:అంజిబాబు -9949114461,7794993251