రెస్టారెంట్లు మరియు హోటల్స్:

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు వివరాలు:

స్వాతి బిరియాంచి రెస్టారెంట్ :

ఎన్నో రకాల వెజ్ మరియు నాన్-వెజ్ ఐటమ్స్, హైదరాబాది చికెన్ మరియు మటన్ బిర్యానీలు మా  ప్రత్యేకత.

 పనిచేయు వేళలు:  ఉదయం 10 am  నుండి రాత్రి 10 pm

గోపికృష్ణ కాంప్లెక్స్ , స్టేట్ బ్యాంకు పక్కన ,అవనిగడ్డ. 

contact Numbers: 08671-272200/300

8008371994,9949056457,8331989845

సూర్యతేజ రెస్టారెంట్:

 వెజ్ మరియు నాన్-వెజ్ ఐటమ్స్, హైదరాబాది చికెన్ మరియు మటన్ బిర్యానీలు మా  ప్రత్యేకత.

 పనిచేయు వేళలు:  ఉదయం 9:30 am  నుండి రాత్రి 9 pm

 రెండవ వార్డు, పంచాయతి దగ్గర అవనిగడ్డ. 

contact Numbers: 

కోడూరు మండలంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు వివరాలు:

 

నాగాయలంక  మండలంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు వివరాలు:

 

చల్లపల్లి  మండలంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు వివరాలు:

 

ఘంటసాల  మండలంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు వివరాలు:

 

మోపిదేవి  మండలంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు వివరాలు: