కిరాణ & జెనరల్ స్టోర్స్ :

అవనిగడ్డ మండలంలోని కిరాణ మరియు  జనరల్ స్టోర్స్:

భరత్ జనరల్ స్టోర్స్-మినీ సూపర్ మార్కెట్:

సర్వీసెస్: మా వద్ద పచారి, కిరాణా ఇంటి అవసరాలకు అవసరమగు అన్ని వస్తువులు అందుబాటు ధరలలో లభించును. 

అడ్రస్: ఫైర్ స్టేషన్ ప్రక్కన, మెయిన్ రోడ్,అవనిగడ్డ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 8  గంటల నుండి  రాత్రి  10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 9441518624

కోడూరు  మండలంలోని కిరాణ మరియు  జనరల్ స్టోర్స్:

సాయి లక్ష్మి  జనరల్ స్టోర్స్:

సర్వీసెస్: మా వద్ద పచారి, కిరాణా ఇంటి అవసరాలకు అవసరమగు అన్ని వస్తువులు,నాణ్యమైన సరుకులు అందుబాటు ధరలలో లభించును.

అడ్రస్:  గొల్లపాలెం  రోడ్, కోడూరు 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9  గంటల నుండి  రాత్రి  10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: చామర్తి శ్రీనివాసరావు, 9393476602