గ్యాస్ స్టవ్ రిపేర్ వర్క్ సెంటర్స్:

చల్లపల్లి మండలంలో ఉన్న గ్యాస్ స్టవ్ రిపేర్ వర్క్ సెంటర్స్:

శ్రీ మణికంట సర్వీసెస్:

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకముల గ్యాస్ స్టౌలు ,మిక్సీలు ,కుక్కర్లు రిపేర్ చెయ్యబడును మరియు స్పేర్ పార్ట్స్ లభించును.

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి  మధ్యహ్నం 1 గంటల వరకు మరియు సాయత్రం 4 గంటల నుండి రాత్రి  9 గంటల వరకు

అడ్రస్: బందర్ రోడ్ ,చల్లపల్లి

సంప్రదించుటకు: చంద్రశేకర్, 9346432465,08671-311149