బ్యాంక్స్:

కోడూరు మండలంలో  ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు :

State Bank of India

Andhra bank

State Bank of India -V.Kothapalem Village:

Branch: Viswanathapalli Kothapalem

IFSC Code : SBIN0008296

MICR Code: 

Branch Code : 

Contact Number : 08671-277238

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

State Bank of India

Andhra bank:

Branch: Avanigadda

IFSC Code : ANDB0002288

MICR Code: 

Branch Code : 002288

Contact Number : 08671-xxxxx

నాగాయలంక మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

State Bank of Hyderabad

Andhra bank:

Branch: Nagayalanka

IFSC Code : ANDB0000376

MICR Code: 520011683

Branch Code : 000376

Contact Number : 08671-27422

చల్లపల్లి మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు :

State Bank of India

State Bank of Hyderabad

Andhra bank:

Branch: Challapalli

IFSC Code : ANDB0000074

MICR Code: 520011682

Branch Code : 000074

Contact Number : 08671-222030

Corporation Bank

Syndicate Bank

మోపిదేవి మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

State Bank of India:

Branch: Mopidevi

IFSC Code : SBIN0004697

MICR Code: 

Branch Code : 

Contact Number : Not Available

ఘంటసాల మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు: 

Andhra bank: 

City : Ghantasala

IFSC Code :  ANDB0000143

MICR Code: 520011663

Branch Code : 000143

Contact Number : 08671-254225