ఆక్వా ల్యాబ్స్:

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న ఆక్వా ల్యాబ్స్ సమాచారం:

కీర్తన ఆక్వా లేబోరేటరిస్: బస్ స్టాండ్ రోడ్ , బి.జే.పి ఆఫీస్ పక్కన,అవనివగడ్డ

ల్యాబ్ పనిచేయు వేళలు:  ఉదయం  8 నుండి  సాయంత్రం 8 గంటల వరకు.

సంప్రదించుటకు: 8500027752

సెక్యూర్ లైన్ ఆక్వా లాబ్ : టి.వి.ఎస్ షోరూందగ్గరయలవర్తి కాంప్లెక్స్, కోడూరు రోడ్, అవనిగడ్డ

ల్యాబ్ పనిచేయు వేళలు: ఉదయం  8:30 నుండి  సాయంత్రం 6 గంటల వరకు.

సంప్రదించుటకు:  7416076456,

                            9293953333