ఏసి రిపేర్ సర్వీసెస్:

ఉషోదయ రిఫ్రిజి రేటర్స్ &  ఎయిర్ కండిషన్ వర్క్స్ :

సర్వీసెస్: మా వద్ద ప్రిజ్జ్ లు,ఏ.సి.లు,వాటర్& ఎయిర్ కూలర్స్, డీప్ ప్రిజ్ లు మొదలగు వస్తువులు నాణ్యముగా  రిపేర్ చేయబడును.

అడ్రస్: చింతచెట్టు సెంటర్,అవనిగడ్డ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు 

సంప్రదించుటకు:  రాము 9030571012,9059162022